Đăng lúc 20:47 bởi

Chia sẻ và bấm nút +1 như 1 like dành cho bài viết này các bạn nhé, Xin cảm ơn !
1. Đầu tiên là đăng kí tên wap các bạn vào trang wapka.Mobi đăng kí tên miền cho mình.
Nhập tên wap mình chọn.
Ví dụ yenhung.wapka.mobi.
Bạn nhập tên yenhung vào ô đầu tiên.
2 ô sau là mật khẩu và nhập lại mật khẩu.
Mật khẩu ít nhất 6 kí tự và phải chính xác.
Ô 4 là địa chỉ email.
ô 5 là nhập số vào và registration(đăng kí). Sau khi Đăng Ký nếu xuất hiện địa chỉ wap bạn là thành công còn xuất hiện dòng chữ màu nền đỏ là tên miền bạn Đăng Ký đã có người Đăng Ký.
Bạn phải đổi tên khác
Đăng Ký Thành công sẽ xuất hiện tên wap bạn vừa Đăng Ký như sau:
Tên bạn chọn.wapka.mobi
User mode
Admin mode
Stats
Settings
Support
Tool
Unlogin

» Công việc việt hóa ngôn ngữ là bước cần thiết cho wap bạn vào settings tiếp là edit text để dịch có các dòng:
Login/registration
Forum/chat
Private messages/friends
Date functions
Functions for moderators
Other.
Bạn vào từng dòng và nhập tiếng việt vào ô rồi set(đặt). 

» sau khi đã hoàn thành việt hóa.
Ta bước vào phần chính là tạo lập wapsite. các bạn vào admin Mode nhé. *
» .-Sau khi bấm vào adminMode bạn sẽ thấy như sau:
::=::
::EDIT SITE(#)::
siteID: 0>>
» Bâm vào EDIT SITE đê tạo wap.
Sẽ thây xuất hiện:
Basic functions:
- New site(1) Tạo trang mới
- New link(bookmark)(2): tạo link dẫn
- Text(3) Viết văn bản :
- Picture(4) up và tạo hình ảnh
Advanced functions:
- Counter: bộ đếm online
- Forum : Tạo forum
- Chat:
Tạo phòng chat
- Survey: Tạo bình chọn
- On-line counter: số nguời online
- Advertisement quảng cáo
- Searching: Tim kiếm.
- Mail Form: Tạo hộp thư email
- WML / XHTML code: Viết code wap.
- Ex-loader
- File Uploader: Tạo phần upload
Abilities:
> Move items ( 5 ): Di chuyển tiêu đề.
> Delete items (6): Xóa tiêu đề.
> Edit items (7) : Sửa tiêu đề.
> Copy items Sao chép tiêu đề.
Settings:
- Change title: đặt, đổi tiêu đề trang...
- Add autocontent
: tạo link cho trang.
- Automatic redirecting: chuyển trang wap
- WAP2 (9): Tạo màu
- Users (0) : Quản lí, cài đặt người dùng.
- Global settings (*): Cài đặt đa chức năng.
Support:
- File Manager: Quản lí tập tin.
- More advanced functions: Hướng dẫn sử dụng.
:: EDIT SITE (#)
::Site ID : 0» *
» Trên đây là các bước để tạo 1 wap cơ bản có dạng version 1.0.
Nếu muốn wap có ver cao hơn thì dùng toàn bộ bằng code và được post vào wml/xhtml code
Tuy nhiên đối với ai bắt đầu làm lên chọn bước cơ bản.Sau đó
Sẽ nâng cao khi hiểu hơn.

» ID và mã ID
Khi tạo 1 trang, forum, chat.. bất kì.
Mỗi trang có 1 mã số gọi là ID. Mã này đuợc đánh số và nằm duới cuối trang.
Mã site là số thứ tự từ 0 trở lên.Trang đầu tiên khi bạn vào mặc định là 0,các trang tiếp theo khi tạo mới là 1,2,3...
Mã số forum,chát là 5 số và có thể là 6 số trong tương lai.
Mã site các wap đều giống nhau bắt đầu từ 0.
Riêng mã forum thì khác nhau không trùng lặp.

» Cách tạo phần đăng kí,đăng nhập
Khi làm 1 trang wap có forum,chát phải có phần đăng kí đăng nhập.Cách tạo như sau:
Đăng kí:-Vào EDIT SITE rồi new link(bookmack) khi xuất hiện trang để tạo đặt tên vào ô link name là đăng kí.Ô dưới có chữ http: bạn xóa đi viết code này thay vào :reg-0: (0 là ID của trang chủ khi đăng kí xong người đăng kí sẽ đến trang nào tùy thuộc vào ID mà bạn đặt) khi viết xong code ta xuống dươi và submit là hoàn tất.
phần Đăng nhập-vào new site tạo 1 trang tên là đăng nhâp.Khi tạo xong bạn vào site vừa tạo rồi vào wml/xhtml code và post code này
:login-0: 
rồi submit.

» Tạo forum:
Tạo forum có 2 dạng.
Forum chát và forum chủ đề.
Khi bấm vào forum sẽ thấy 2 dòng 
forum simle( đây là forum chát)
forum contruction(rum chủ đề)
muốn hiển thị dạng nào ban add vao muc đó là ok.

»Phần gửi ý kiến khi vào diễn đàn.
» Vào wap2>style forum , chat>masages in forum dòng 4 từ trên xuống vào đó xuống ô 2 rồi post code
::REPLY_AREA::

» Cách tạo form chát:
-dùng code
:forum-id/form/site-id: (form lớn)
huặc :forum-id/smallform/site_id: 
(form nhỏ)
Lưu ý: chỉ làm được với chát forum. Ví dụ: forum là 12345 và trang muốn đặt form là trang chủ có id là 0 code sẽ là:
forum-12345/smallform/0:
Post code này bên duới để hiển thị chát
:forumlist:f=id, o=n,l=4::%name%<br/>%text%::<hr/>: /forumlist:

»
Tạo màu chữ ,nền,link :
Muốn tạo màu nền ,chữ, link cho wap bạn vào wap2 >golbalseting >nhập mã code vào 3 ô lần lượt là nền, chữ, link.
Để chọn màu bạn kéo xuống dưới vào dòng"color code..." để chọn màu
Chọn màu cho từng phần, mục :
chọn màu cho từng mục thì cũng vào wap2>chọn dòng muốn tạo bấm vào tiếp theo là basic seting rồi nhập mã màu phần này chỉ có 2 ô là nền và chử.
»
Cách tạo link liên kết nằm trên 1 hàng ngang: bạn thấy wap có những link nằm trên 1 hàng thế này: Home|Forum|Chat... Để tạo chúng đặt bạn link Home trước rồi tạo đến link forum sau đó ban vào wap2 rồi chọn dòng Forum vừa tạo sau đó xuất hiện 5 dòng bạn chọn dòng cuối : enable join... Là xong , và link sau cũng vậy.

» Tạo profile: Profile là hồ sơ của thành viên đăng kí vào wap .Để tạo bạn vào user rồi user profile.Đầu tiên có ô nhỏ activate user profile bạn tích dấu vào những dòng dứơi bạn để enlable rồi set.
Bên dưới có 6 ô lớn là phần code profile bạn post code Này vào từng ô. Riêng ô 3 bỏ trống.

» phong chức cho thành viên Để phong chức cho tv bạn vào: user >rengitrated user. Tại đây bạn chọn tên thành viên muốn phong bấm vào dấu >> trước tên.
Sau khi trang này hiện ra bạn tìm dòng edit permession. Vào trong ban thấy có 4 lựa chọn bạn chọn chức cho thành viên (ví dụ Global admin) và conitue. Vào dó xuống duới có 5 ô nhỏ neu tích dấu vào 4 ô tren là golbaiadmin ... Ô cuối là chọn ẩn hoặc không

» Đưa diễn đàn ra trang chủ để đưa diễn đàn ra ngoài trang chủ dùng code sau:
:forum-id/theme-link: / :forum-id/ name:
-Trong đó id là mã số forum.Bạn thay vào đây.Có thể chèn nhiều id và cách nhau bằng dấu phẩy. Ví dụ tôi có 2 forum có mã id là 000001 và 000002 code của tôi là :forum-000001,000002/theme-link: /:forum-000001,000002 / name:
code trên sẽ hiển thị bài viết mới nhất trong chủ đề lên trên.Muốn chủ đề tiếp theo ta thêm số vào sau code ví dụ :
:forum-000001,000002/theme-link/2: / :forum-000001,000002/ name/ 2:

» Tao avata,icon
đầu tiên là kiếm bộ avata,icon ưng ý.Lên chọn kích thước nhỏ avata cỡ 50 -50 là vừa. Sau đó up lên qua phần upload file.
Avata thì up thẳng còn icon khi up chọn kích thước từ 30-30 đến 100-100.
Icon kèm theo mã số id của mỗi hình từ số 1 trở lên... Sau khi up xong vào golbalsetting rồi user>userprofile để cài đặt
Sau khi vào bạn tìm chữ set picture bấm vào để tạo avata . vào đây bạn tìm dòng add newpicture(avata) rồi chọn từng hình 1 . Bên dưới mỗi hình có dòng chữ set defalus nếu bạn chọn hình mặc định cho thành viên thì bấm vào chữ của hình đó.
+ Chọn icon theo tên nick: cũng trong user profile bạn tìm dòng set icon bấm vào . Vào trong sẽ xuất hiện dòng no icon... Và 1 ô bên dưới. bạn nhập mã số icon vào đây ví dụ(1) rồi set. Làm từng icon 1.nếu muốn xóa chỉ cần bấm vào icon đó.

» Tạo phần hiển thị bài trong diễn đàn Vào wap2> Styles for content in forum / chat > Set global settings of styles for forum / chat > Messages in forum ( dòng 4 ) trong đó có 2 ô các bạn post code này vào ô 1 và 2 xóa hết cái cái cũ.

» Tạo màu chữ cho bài viết trong diễn đàn vào global setting > forum> Allow change color of the text ( set ) : bấm vao set thay 2 ô ô tren là tên màu ( vd Đỏ ) . Ô duới là mã ( ví dụ #ff0000 ) rồi set . Là tiếp với màu khác.

Nội Quy Khi Comment:


» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Những nhận xét spam sẽ bị xóa.
» Sử dụng tài khoản Google để được trợ giúp.
» Nặc danh thường không được chào đón.

Bài viết có Không có nhận xét nào

Lưu trữ Blog

Bài đăng phổ biến